Wymienniki płaszczowo – rurowe

Wytwarzamy wymienniki dla nietypowych aplikacji, wymagających szczególnie wysokiego ciśnienia i działających w środowisku wysoce agresywnym.

W zależności od medium z którym będą pracować, możemy wykonać wymienniki na rurach gładkich oraz niskożebrowanych.

Wymienniki oleju hydraulicznego

Moc chłodnicza od 1,5kW do 920kW
Ciśnienia do 135 bar (13,5 MPa)

Charge coolery

Moc chłodnicza od 5kW do 650kW
Przystosowanie do środowiska agresywnego – morskiego

Skraplacze i parowniki płaszczowo-rurowe

Moc chłodnicza od 3kW do 1170kW
Wykonanie nierdzewne