Wpis

Blog

S

Chłodnice oleju hydraulicznego | AS - TECHNIK


01-06-2020

  Chłodnice oleju hydraulicznego są wymiennikami ciepła używanymi do układów hydrauliki siłowej. Na podstawie części energii wejściowej, którą chłodnica przejmuje a która nie będzie zużyta przez system, można ustalić równowagę cieplną układu hydraulicznego. Optymalizacja temperatury występuje, kiedy równowaga cieplna występuje w temperaturze perfekcyjnej dla pracy układu hydraulicznego - przy czym zawartość powietrza oraz lepkość oleju kształtują się na tym samym poziomie. Uzyskanie właściwej temperatury pracy wiążę się z wieloma korzyściami zarówno dla ekonomii, jak i środowiska naturalnego. Wśród korzyści można wyróżnić: wydłużenie czasu pracy całego układu hydraulicznego, większą trwałość oleju, obniżone koszty eksploatacji i ewentualnej naprawy. Ponadto zwiększana jest ogólna sprawność układu w ciągłej pracy. Natomiast sprawność ulega obniżeniu, kiedy temperatura znacznie przekracza dopuszczalne wartości. Temperatura układu jest za wysoka w przypadku zbyt małego odprowadzenia ciepła.