Wpis

Blog

S

Producent chłodnic - klimatyzacja w kopalniach


21-08-2020

W celu zapewnienia komfortowych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków pracy w kopalniach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich systemów wentylacyjnych. W skład takich systemów wchodzą m.in. chłodnice. W tego typu miejscach bardzo często występują zagrożenia temperaturowe, aby skutecznie im zapobiegać należy bezwzględnie stosować narzędzia asekuracyjne w postaci urządzeń służących klimatyzowaniu kopalń. W taki sposób następuje obniżenie temperatury, a także wilgotności powietrza, znacznie wpływając na podniesienie komfortu pracy.
Jakość powietrza występującego w danym wyrobisku pogarsza się wraz ze wzrostem wysokości, na jakiej wydobywany jest dany surowiec. Wpływ na to mają wyższa temperatura górotworu, gromadzenie się wody, spaliny powstałe w wyniku pracy urządzeń, lub ciepło wytwarzane przez elektryczne maszyny używane do pracy. Aby warunki pracy były w jak największej mierze bezpieczne i komfortowe, należy zastosować urządzenia służące klimatyzacji kopalń, które mają na celu obniżenie poziomu wilgotności i temperatury.
Jednymi z najczęściej stosowanych urządzeń w systemach klimatyzacyjnych kopalń są:
- Agregaty chłodnicze - odpowiadają za produkcję tzw. wody lodowej
- Wodne chłodnice powietrza - odpowiadają za odbiór ciepła z wyrobiska
- Chłodnice wyparne wody - odpowiadają za odbierania ciepła powstałego wskutek procesu skraplania z agregatu
- Wentylatory elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne lutniowe, które mają na celu wymuszenie obiegu powietrza przez chłodnice
- Strumienice powietrza
- Pozostałe urządzenia elektryczne
Komplet urządzeń, które wzajemnie ze sobą współpracują, nazywany jest klimatyzacją grupową lub centralną. Na rynku najczęściej można spotkać kompletne układy klimatyzacyjne, które posiadają od 1 do 5MW mocy chłodniczej.
W zakresie urządzeń do klimatyzacji kopalń, producent chłodnic posiada w swojej ofercie m.in. chłodnice powietrza, wykonane z najwyższej jakość, dostępnych na rynku materiałów.