Wpis

Blog

S

Chłodnice oleju hydraulicznego – charakterystyka.


29-07-2020

Chłodnice oleju hydraulicznego, zwane również wymiennikami ciepła, wykorzystują powietrze lub wodę do chłodzenia cieczy w układach hydraulicznych. Przepuszczają one olej przez wężownicę lub specjalny rdzeń w celu schłodzenia go przed dostaniem się do układu. Zbyt wysoka temperatura oleju powoduje nadmierne zużycie uszczelek, powierzchni i innych elementów, co może powodować gromadzenie się cząstek stałych, uszkodzenie elementów i skrócenie żywotności układu. Wodne chłodnice oleju mają zwartą budowę i mogą być stosowane w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Powietrzne chłodnice oleju przepuszczają olej przez rdzeń podobny do chłodnicy i wykorzystują powietrze z otoczenia do chłodzenia oleju hydraulicznego. Nie wymagają one dostępu do źródła zasilania, dzięki czemu nadają się do zastosowań mobilnych, gdzie dostęp do źródła zasilania jest ograniczony. Chłodnice oleju z wymuszonym obiegiem powietrza posiadają wentylator, który przepycha powietrze przez powierzchnię wężownicy lub rdzenia i wymagają źródła zasilania. Olejowe chłodnice powietrza zewnętrznego posiadają oddzielny silnik i filtr do chłodzenia i filtrowania oleju hydraulicznego poza układem hydraulicznym.
Wysoka temperatura bardzo źle wpływa na systemy hydrauliczne, dlatego też chłodnice oleju hydraulicznego są szeroko stosowane w różnych branżach: produkcyjnej, rolniczej, przemysłowej, mobilnej. Chłodnice usuwają nadmiar ciepła generowanego przez straty energii w układzie, wysokie temperatury otoczenia i inne zewnętrzne źródła.
Optymalizacja temperatury jest podstawowym warunkiem ekonomicznym w przypadku chłodnic. Równowaga temperaturowa w układzie hydraulicznym występuje wtedy, gdy chłodnica zaoszczędzić więcej energii niż ją zużywa. Prawidłowa temperatura pracy przynosi kilka korzyści ekonomicznych i środowiskowych.
W rzeczywistości, chłodnice są często niezbędne do projektowania układów hydraulicznych zoptymalizowanych pod względem temperatury, które utrzymują temperaturę oleju w optymalnym zakresie roboczym.